GRATIS verzending bij bestelling van € 45 of meer! Voor 14:00 uur besteld = MORGEN IN HUIS ! Wij als Stackeronline gaan voor kwaliteit

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten op deze website door:  

De Body en Health Store B.V.
h.o.d.n. StackerOnline.com
Nieuwe Binnenweg 5
3014 GA Rotterdam

Ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28103037 en met BTW nummer NL8139.79.833.B01.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op info@stackeronline.com en telefonisch op het nummer +31 (0)6 - 48 14 14 47 78 of schrijf ons op het bovenstaande correspondentie adres.

 

Artikel 1: Definities

Website: StackerOnline.com/StackerOnline.nl/Stackeronline.be/Stackeronline.de hierna te noemen “StackerOnline”.

De Body en Health Store BV, handelend onder de naam StackerOnline is gevestigd te Rotterdam, KvK nummer 28103037, wordt in deze  Algemene Voorwaarden aangeduid als verkoper.

De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper. Een koper is een natuurlijk persoon die wettelijk de volwassen leeftijd heeft en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon StackerOnline een overeenkomst sluit.

Bestelling: een overeenkomst tussen verkoper en de koper tot de levering van een of meerdere producten, die als zodanig door StackerOnline is geaccepteerd.

Product: een product dat door StackerOnline op de website wordt aangeboden ter verkoop.

Partijen zijn verkoper en koper samen.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de website door kopers binnen Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. StackerOnline behoudt het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. De koper dient deze Algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat deze gebruik maakt van de website.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen. We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn. Als je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden, kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice, te bereiken onder +31 (0)6 - 48 14 47 78. 

De Klant die de onderhavige Algemene Voorwaarden aanvaardt komt overeen en verklaart een gebruiker te zijn en artikelen van StackerOnline te kopen voor persoonlijk gebruik en niet om deze door te verkopen in het kader van een commerciële of zakelijke activiteit. Om de voorraad van StackerOnline in stand te houden behoudt deze het recht voor om de hoeveelheid artikelen van StackerOnline dat aangekocht kan worden op deze website te verminderen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper op afstand.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

 

Artikel 3: Bestellingen op de website

De beschikbaarheid van de service

StackerOnline verzendt de producten in de BENELUX (België, Nederland, Luxemburg) alsook Duitsland. Om een bestelling op de website te plaatsen moet je:
- tenminste 16 jaar zijn
- een consument zijn en niet handelen in de uitoefening van beroep en bedrijf.

Indien een of meer artikelen aanwezig in de bestelling van de Klant niet door StackerOnline geleverd kan worden (niet enkel tijdelijk), zal StackerOnline niet verplicht zijn om te leveren; in dit geval communiceert StackerOnline aan de klant dat het bestelde artikel niet beschikbaar is en wordt het eventuele reeds ontvangen bedrag door StackerOnline terugbetaald.

De verkoopprocedure

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken in overeenstemming met onze privacyverklaring die u op onze website kunt raadplegen.

De persoonlijke gegevens van de koper zijn vereist om een bestelling te plaatsen. Deze persoonlijke gegevens worden in de database van StackerOnline opgeslagen om de bestelling te verwerken. De persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy van StackerOnline.

De koper heeft op ieder moment toegang tot de persoonlijke gegevens en informatie die door de koper is verstrekt tijdens de bestelling. StackerOnline herinnert de koper dat de persoonlijke gegevens zo accuraat mogelijk ingevuld moeten worden om fouten met betrekking tot verzending van de bestelling te vermijden.

Nadat een bestelling wordt geplaatst, zal de koper een e-mail ontvangen met de orderbevestiging. Op dit moment is de overeenkomst tot levering van het bestelde product geaccepteerd door StackerOnline. De algemene voorwaarden treden hierdoor in werking en zijn bindend voor de koper en voor StackerOnline.

Het kan voorkomen dat er geen orderbevestiging ontvangen wordt door de koper door tijdelijke communicatie problemen in het netwerk of een foutief ingevoerd e-mailadres. Het kan zijn dat de bestelling dan niet goed doorgekomen is. In beide gevallen adviseert StackerOnline de klant contact op te nemen met de klantenservice binnen 24 uur.  

Bevestiging bestelling

De verkoopsovereenkomst tussen StackerOnline en de Klant volbrengt zich met de schriftelijke bevestiging van de bestelling die door StackerOnline naar de Klant gestuurd moet worden via elektronische post.

Weigering van de bestelling

Hoewel er alles aan gedaan wordt elke klant van dienst te zijn, behoudt StackerOnline het recht om geplaatste bestellingen te weigeren om welke reden dan ook. StackerOnline behoudt ook het recht de overeenkomst tot levering van een product te beëindigen, zonder de verplichting op zich te nemen de koper te compenseren voor verliezen anders dan het bedrag dat door StackerOnline is ontvangen door de koper voor deze bestelling, in de volgende situaties:

- in het uitzonderlijke geval waarin het product niet beschikbaar is of niet op voorraad blijkt te zijn nadat een orderbevestiging door de koper is ontvangen.

- De bestelling wordt door veiligheidssystemen gedetecteerd als ongebruikelijk of een mogelijke vorm van fraude.

- StackerOnline reden heeft te geloven dat de koper niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

- StackerOnline reden heeft te geloven dat de koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

- In gevallen van spelfouten, fouten met betrekking tot de prijs van de producten of andere fouten op de website.

- StackerOnline niet de mogelijkheid heeft het product te bezorgen bij het verzendadres.

- In gevallen van overmacht

 

Artikel 5 Toepasselijk recht

Op onze voorwaarden is het Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen van onze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door het Nederlands recht.

 

Artikel 6  Prijs en betaling

 

6.1. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Alle prijzen op de website worden weergeven inclusief 9% BTW (belasting toegevoegde waarde), in overeenstemming met de Nederlandse wet.

 

6.2 Prijzen

De prijzen op onze website zijn onderhevig aan verandering door ons, zonder voorafgaande kennisgeving. De prijzen die ten tijde van de bestelling en op de orderbevestiging worden weergeven, zijn de prijzen die op dat moment van toepassing zijn.

In het geval dat er een fout of technische storing optreedt en goederen mogelijk onjuist zijn geprijsd, zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren.

Wij zullen in dat geval ofwel uw bestelling annuleren en de aankoopprijs terugbetalen, of wij zullen contact met u opnemen met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen. Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder gaan met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing)

Eventuele verzendkosten worden voordat u uw bestelling plaatst in de winkelmand aan u gemeld.

 

6.4. Betalingsmogelijkheden

StackerOnline biedt een verscheidenheid aan veilige betalingsmogelijkheden, waaronder: iDeal,  Paypal, Visa, Bancontact, bankoverboeking, MasterCard en American Express. Wij maken gebruik van Ingenico Payments voor de afhandeling van onze betalingen en gegevens die betrekking hebben op die context worden gedeeld tussen en met Ingenico Payments.  

Bij betaling per creditcard zal de creditkaarthouder direct worden belast voor de transactie.

 

6.5. Veiligheid van betalen

Wij zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en wij zorgen voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.

Binnen wettelijke kaders is het toegestaan dat wij ons op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Voor StackerOnline is de veiligheid bij het plaatsen van online bestellingen essentieel. Alle transacties worden via veilige betaalsystemen uitgevoerd. De vertrouwelijke gegevens van de betaling worden rechtstreeks en gecodeerd (SSL) aan de bank doorgegeven.

 

Artikel 7. Levering

De levering van de bestelde producten worden uitgevoerd door geselecteerde vervoerders. Om problemen te voorkomen omtrent de levering (foutief ingevoerde adressen, geen personen aanwezig op verzendadres, etc.) dient een koper de adresgegevens correct in te voeren en na plaatsing nogmaals te controleren. Op het moment dat de bestelling is overgedragen aan het vervoersbedrijf, zal StackerOnline de koper via e-mail een track & trace een code sturen, zodat de koper de status van de bestelling op elk moment kan bekijken.

 

7.1. Leveringsvoorwaarden

StackerOnline zal er alles aan doen om de bestelling binnen de verwachte termijn te leveren. De koper is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het correcte verzendadres. In het geval dat er dingen misgaan met de levering door een fout in het verzendadres (dat kan worden toegewijd aan de koper), is StackerOnline niet verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de bestelling. In het geval dat StackerOnline meer informatie nodig heeft voor de levering, kan de koper benaderd worden door StackerOnline om extra informatie te verschaffen. Dit kan resulteren in een vertraging van de bezorgtijd.

Alle bovengenoemde leveringsvoorwaarden (waaronder de leveringstermijn) op de website dienen beschouwd te worden als verwachte levertijden en niet een gegarandeerde levertijden. Er kan nooit aanspraak gemaakt worden op de levertijd.  

Wij zullen redelijke inspanningen treffen om de goederen op de overeengekomen datum te leveren. Indien geen datum is vermeld, zullen wij de goederen leveren binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons geaccepteerd is. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat u betaald heeft onverwijld terugbetalen.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

 

7.2. Beschadigde, onvolledige of verkeerde producten

 In het geval dat de bestelling onvolledig of defect is afgeleverd, dient de koper zo snel mogelijk StackerOnline meteen telefonisch of via e-mail op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is ontvangen). Vervolgens zal StackerOnline de zaak afhandelen; de koper moet StackerOnline altijd op de hoogte brengen en wachten op instructies. Een koper die het product op eigen kosten terugzendt, zonder StackerOnline te informeren en te wachten op instructies van StackerOnline, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van de door de koper gemaakte kosten, noch StackerOnline verantwoordelijk houden voor de retourzending.

In het geval een koper een product ontvangt die hij/zij niet heeft besteld, dient de koper StackerOnline zo snel mogelijk op de hoogte te brengen (binnen 24 uur nadat de bestelling is geleverd). De koper dient zorg te dragen voor het retourneren van het product nadat hij of zij instructies heeft ontvangen van StackerOnline. StackerOnline zal vervolgens de kosten van de retourzending voor haar rekening nemen en zal een nieuw product naar de koper doen toezenden.

 

7.3. Ontbrekende producten

Indien een bestelling die is verzonden of wordt verzonden door StackerOnline naar de koper, is vermist, vermist wordt, of indien de koper beweert dat de bestelling niet is bezorgd (ondanks dat informatie voor handen, zoals de track & trace gegevens verstrekt door de vervoerder, anders aangeven)  wordt de klachtprocedure gestart en er zal eerst gewacht worden op de uitkomst van deze procedure, voordat terugstorting van het aankoopbedrag of het opnieuw verzenden van het product zal plaatsvinden. De koper dient in dit geval volledig mee te werken met de klachtenprocedure van de vervoerder. Indien de bestelling verloren is gegaan door een fout van de vervoerder (en nadat de klachtenprocedure is afgerond), zal StackerOnline het bedrag dat is overgemaakt terugstorten of de bestelling opnieuw verzenden.

Indien de bestelling niet is geleverd aan het verzendadres (of ophaalpunt) van de koper binnen 7 dagen, is de koper verplicht het StackerOnline klantenservice te informeren via e-mail binnen 7 dagen.

 

7.4 Beschikbaarheid producten

Informatie op deze website met betrekking tot beschikbaarheid is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Wij kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen. Alle bestellingen zijn te allen tijde afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

 

Artikel 8. Retourneren

Elk product dat op de website is besteld kan geretourneerd worden binnen 14 dagen nadat het is afgeleverd bij de koper, zonder opgave van een reden (let wel op de bovengenoemde uitzondering: indien het product defect of onvolledig is afgeleverd, dient de koper een e-mail te sturen naar het StackerOnline klantenservice en te wachten op verdere instructies).

Het recht om het product te retourneren is alleen van toepassing indien het product en de verpakking in precies dezelfde staat teruggezonden kan worden als waarin het is afgeleverd. Het is de koper alleen toegestaan de verpakking te openen om het product te kunnen beoordelen en te kunnen besluiten of hij/zij het product wenst te houden. Het product dient in geval van retour nimmer gebruikt en/of gedragen te zijn.

De kosten voor de retour zijn ten laste van de koper. Voor meer informatie over de retourprocedure, bezoek het deel gewijd aan de retours en vergoedingen van de website.

De Klant kan pas aanspraak maken op zijn recht op retour indien voldaan is aan de volgende condities:

  • de artikelen indien verzegeld (geseald) ook als zodanig worden teruggezonden, waarbij de zegel niet verbroken is;
  • de artikelen die geretourneerd worden mogen niet gebruikt, versleten, gewassen of beschadigd zijn;
  • het etiket van het product moet nog vastgemaakt zijn aan het artikel, samen met de garantie;
  • de artikelen moeten terugbezorgd worden in hun originele verpakking (of een andere die even sterk is), samen met de eventuele accessoires of handleidingen;
  • op het pak moet het adres aangebracht worden die aanwezig is op de factuur (of de relatieve facturen indien de retours deel uitmaken van verschillende aankooporders) die de bestelling vergezeld en waarop het adres van de klantenservice staat. Het etiket van de levering aangebracht op de doos moet afgedekt zijn.

 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het Europese modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

U dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U moet het product terugsturen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

De artikelen moeten gestuurd worden naar - De Body en Health Store BV, ter attentie van StackerOnline, Nieuwe Binnenweg 5, 3014 GA Rotterdam, Nederland - met een  verzending via koerier binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop de Klant de artikelen heeft ontvangen. Na de retour van de artikelen aan StackerOnline, wordt het verkoopcontract beschouwd als zijnde volledig geannuleerd en vervallen alle relatieve plichten, rechten of aanspraken, behalve wanneer de artikelen die terugbezorgd werden aan StackerOnline beschadigd zijn. In dat geval heeft StackerOnline het recht om de reeds door de Klant uitgevoerde betalingen in te houden en de geretourneerde producten terug te sturen. Wanneer de geretourneerde goederen ontvangen worden, controleert StackerOnline de conformiteit met de eerdergenoemde procedure en of alle condities nageleefd zijn. Zodra bevestigd kan worden dat aan alle voorziene condities voldaan is, stuurt StackerOnline naar de Klant een e-mailbericht waarin bevestigd wordt dat de retour aanvaard wordt, en wordt naar de kredietinstelling of Ingenico/Paypal binnen de 14 dagen na oplevering van de retour de bevestiging gestuurd om over te gaan tot de vergoeding. De termijnen voor de vergoeding van het verschuldigde bedrag zijn afhankelijk van de kredietinstelling van de klant of Ingenico/Paypal  en worden in geen geval gecontroleerd door StackerOnline. Het bedrag moet uitsluitend ten gunste van de Klant die de betaling uitgevoerd heeft vergoed worden.

Indien niet aan de eerdergenoemde condities voldaan is, heeft de Klant geen recht op de vergoeding van het bedrag betaald aan StackerOnline; de Klant heeft evenwel wel het recht om, op eigen risico en op eigen kosten, terugverzending van het artikel te vragen, maar als de Klant het artikel niet terugvraagt, heeft StackerOnline het recht het in te houden samen met het bedrag ontvangen in het kader van de transactie.

De koper is verantwoordelijk voor het retourneren van de bestelling en draagt alle risico’s met betrekking tot de zending. StackerOnline adviseert de koper het product verzekerd terug te zenden. In geval een verzekerde terugzending vermist raakt, beschadigd wordt, of de bezorging wordt geweigerd (als bijvoorbeeld geen geldige handtekening voor ontvangst getoond kan worden overlegd door de vervoerder), heeft de koper de mogelijkheid de vervoerder verantwoordelijk te houden. De koper dient in dit geval, als de verzender van de retourzending, een klachtenprocedure te starten bij het vervoersbedrijf die hij of zij heeft gebruikt voor de retourzending. De koper dient het verzendbewijs, met daarop vermeld de track & trace gegevens van de verzekerde retourzending, te bewaren, zodat hij/zij de vervoerder aansprakelijk kan stellen indien de retourzending vermist of beschadigd raakt of indien de ontvangst van de retourzending betwist wordt.

De kosten van het terugzenden van de bestelling binnen de zichttermijn van 14 dagen en de kosten van het terugzenden van een product vanwege een verzoek tot reparatie of garantie (bij gebreken ontstaan na gebruik van het product door de koper) worden gedragen door de koper. Bij ontbinding binnen de genoemde termijn zal StackerOnline binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door de koper betaalde bedrag terugstorten op de rekening waarmee het product is betaald (de kosten van de terugzending worden niet teruggestort).

 

Artikel 9. Klachten en geschillen

Klachten kunt u bij ons schriftelijk (of via e-mail op info@stackeronline.com) indienen en worden binnen 24 uur bevestigd voor ontvangst en binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, krijgt u van ons binnen de termijn van 14 dagen een indicatie wanneer u een uitvoeriger antwoord kan verwachten.

U dient ons in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Is de klacht na deze termijn nog niet opgelost, dan ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

 

Artikel 10. Garantie en reparatie

StackerOnline biedt een garantie van twee jaar vanaf de dag van aanschaf. De garantie van twee jaar garandeert de koper dat het product voldoet aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. De garantie is niet van toepassing op de volgende gevallen:

- Het product is beschadigd door onoplettendheid of onbehoorlijk gebruik (zoals het laten vallen of krassen) door de koper.

- Beschadiging veroorzaakt door een reparatie of aanpassing door een derde zonder instemming van StackerOnline.

- Het kapot gaan of beschadiging veroorzaakt door water of vuur (contact met water dient vermeden te worden).

- Uiterlijke veranderingen door normaal gebruik van het product (zoals verkleuring van de bandjes, kleine krasjes op de kast van het horloge).

- Vervanging van de batterij, ook indien de batterij vervangen moet worden binnen de garantietermijn.

In het geval van vragen over garantie, kan de koper altijd contact opnemen met de StackerOnline klantenservice: info@StackerOnline.com.

 

Artikel 11. Overmacht

StackerOnline  is niet aansprakelijk voor beschadiging of andere vergoedingen in verband met gebreken van de overeenkomst, door gebeurtenissen die niet aan StackerOnline zijn toe te rekenen. Niet aansprakelijkheid is van toepassing onder meer in de gevallen van tussenkomst van de overheid, nieuwe/veranderde wetgeving, oorlog, brand, overstroming, stakingen, verbod, sabotage, weersomstandigheden, gebreken in de levering van leveranciers en belemmering door criminele activiteiten.

Artikel 12. Persoonlijke gegevens en privacy

StackerOnline voldoet aan de privacy voorwaarden zoals beschreven in de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar persoonlijke gegevens aan te passen, te verwijderen of na te kijken door in te loggen op de website.

StackerOnline bewaart de ingevoerde gegevens in een bestand. De gegevens worden alleen gebruikt ter afronding van de bestelling en worden opgeslagen zolang nodig is om eventuele problemen omtrent de verzending van de bestelling op te lossen. StackerOnline garandeert dat de persoonlijke gegevens zorgvuldig gebruikt zullen worden. De gegevens worden niet met een derde gedeeld, tenzij dit noodzakelijk  is in verband met de voltooiing van de bestelling of reparatie. 

Artikel 13. Toepasselijk recht

De Nederlandse wet is van toepassing op de bestelling en andere overeenkomsten tussen StackerOnline  en kopers, ongeacht de woonplaats van de koper en ongeacht het land waar het product wordt afgeleverd.