GRATIS Verzending bij bestelling van € 35 of meer! Voor 14:00 uur besteld = MORGEN IN HUIS !
+31 (0)6 48 14 47 78

Privacy Beleid

Privacy Beleid

Laatste update: 10 oktober 2019


In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het tevens van belang dat u op de hoogte bent van het onderstaande. 

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van StackerOnline.com. U bent zich ervan bewust dat StackerOnline.com niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

StackerOnline.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vinden het belangrijk dat u ten allen tijde volledig inzage heeft (onder uw Mijn account) in de gegevens welke wij verwerken, wijzigingen kunt doen en u zich volledig kunt afmelden op de nieuwsbrief en/of uitschrijven met uw account. Voor alle vragen, bezwaren, verzoeken en/of aanvullende informatie kunt u ten allen tijde contact opnemen met info@stackeronline.com

 

Gegevens welke wij verwerken

• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Adresgegevens (indien opgegeven bij uw bestelling / account)
• IP adres
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteit op onze website 
• Internetbrowser en apparaat type  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stackeronline.com, dan verwijderen wij deze informatie uiteraard per direct.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StackerOnline.com verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van een betaling
• Het verzenden van je geplaatste bestelling 
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, of wanneer wij een aanvullende vraag hebben over je bestelling
• StackerOnline.com analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
• StackerOnline.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door StackerOnline.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stackeronline.com.

StackerOnline.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of een bestelling bij ons in de webwinkel plaatst, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van StackerOnline.com of die van een derde partij, in Nederland. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StackerOnline.com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice, via ons contactformulier of via info@stackeronline.com.

Wat doen wij in geval van een datalek?

Wanneer er een datalek is geconstateerd zullen wij deze direct dichten. Wij hebben hiervoor een team beschikbaar dat zeer adequaat en snel kan handelen. Vervolgens zullen wij tevens de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur op de hoogte stellen van het gevonden (en gedichtte) datalek.

Delen van gegevens

Wij zullen nooit ongevraagd of zonder uw toestemming uw gegevens delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de afhandeling van uw betaling of verzending van uw bestelling.
Voor de afhandeling van betalingen maken wij gebruik van MultiSafePay en AfterPay (betalen achteraf). Voor de verzending van uw bestelling per pakketpost, maken wij gebruik van PostNL. In alle gevallen betreft dit Nederlandse bedrijven welke uw privacyrechten ook zeer serieus nemen, volledig op de hoogte zijn van uw privacyrechten en mogelijkheden conform de AVG en zich hieraan houden.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden, bijvoorbeeld met betrekking tot uw bestelling. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van StackerOnline.com of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. U kunt zich ten allen tijde afmelden op onze nieuwsbrief, uw account verwijderen of hier een verzoek toe indienen op info@stackeronline.com

Cookies
Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. 
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. 
Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. 
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. 
Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen 7 2. Gegevensbescherming en veiligheid lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl